Udlån af både.

Udlån af både til turroning håndteres af næstformand Poul Jensen.

Udlån til Sved-På-Panden (SPP) håndteres af kaproningschefen Michael Olesen.

Kontakt venligst pr. mail for at undgå dobbeltbookinger.

Se mailadresser på kontaktsiden.

  • Klubben stiller max. 5 både til rådighed:
   2 fireåres: Torkil og Hugin
   3 toåres: Skjalm, Gautrek og Snoopy
   Begrænsningen gælder kun når der ikke er medlemmer af Bryggens Roklub med.
   Der udlånes ikke både når der er arrangement i klubben.
  • SPP og fællesture med f.eks. Roklubben Øresund er undtaget for begrænsningen.
  • Gæsteklubbens navn og alle roere skal indføres i klubbens Rokort.
  • Den ansvarlige leder af gæsteroerne skal markere sig med sit mobilnummer efter navnet.
  • Udlån føres ind i kalenderen.
  • Kommunikation føres fortrinsvis på mail.
  • Skader eller hændelser som kan vedrøre vores klub skal rapporteres.
  • Fra 1. april 2018 koster det 25 kr. pr. person pr. dag at låne både i Bryggens Roklub.
   Beløbet bedes overføret til reg.nr. 5325 konto nr. 0250141 når bådlånet er godkendt.
  • REGELSÆT FOR BENYTTELSEN AF BÅDE fra Bryggens Roklub skal underskrives af holdlederen inden et udlån.
  • Da farvandet i Københavns Havn er meget trafikeret og visse steder ensrettet har vi lavet en
   BESKRIVELSE VED LÅN AF BÅDE med forhold I skal tage hensyn til (udleveres ved åbning for gæsteroere).

Udlejning af klubhus.

Udlejning af klubhus koordineres af kasserer Erik Nielsen.

Kontakt venligst pr. mail for at undgå dobbeltbookinger.

Se mailadresser på kontaktsiden.

Klubhuset udlejes ikke når der er arrangementer i klubben.

Klubhuset udlejes efter en kontrakt med retningslinjer for udlejningen.

Overnatning for roere fra andre roklubber koster 25 kr. pr. nat pr. person.