Indmeldelse i Bryggens Roklub

Bryggens Roklub er en roklub der er åben for ALLE som ønsker at dyrke rosport.

Roning:

For at kunne ro “på vandet” skal du gennemgå et instruktionsforløb på 8-10 instuktionsture indtil en instruktør skønner at du har den fornødne erfaring til at kunne blive “frigivet”. Når du er frigivet roer kan du deltage i roningen på lige fod med klubbens øvrige medlemmer, blot med den begrænsning at der altid skal være en godkendt uddannet styrmand med i båden.

Du skal også have aflagt en svømmeprøve, hvor du har bevist at du kan svømme mindst 500 m uden ophold. Læs mere her: SVØMMEBEVIS

Ro-instruktion afholdes hvert år på tirsdage og torsdage kl. 17.30-20.30 og lørdage kl. 9:30 i maj måned og afsluttes med en hel lørdag sidst i maj.

For nye roere er de 2 første instruktioner gratis prøveture. Den 3. gang skal du indmeldes.

I forbindeles med indmeldelsen skal der betales et instruktionsgebyr samt ½ års kontingent forud.

Rospinning:

Instruktion afholdes på alle hold de første to uger af november samt alle onsdage i november. (Kan justeres ift. mængden af nye.)

For nye rospinnere er de 2 første instruktioner gratis prøveture. Den 3. gang skal du indmeldes.

I forbindeles med indmeldelsen skal der betales ½ års kontingent forud.

Generelt:

Indmeldelse kan ske ved udfyldelse af den elektroniske indmeldelsesblanket.

Indmeldelse kan også ske ved henvendelse til klubben kasserer på e-mail til: kasserer @ bryggensroklub.dk eller ved aflevering af en indmeldelsesblanket i klubben.

Hvis du er SAS-medarbejder trækkes kontingentet automatisk via din lønseddel hver måned hvis du indmelder dig gennem SAS-klubbens SAS-Rowing sektion.

Øvrige medlemmer skal indbetale kontingentet kvartalsvis/halvårligt/årligt forud til klubbens bankkonto 5325 0250141
Det er ikke muligt at melde sig passiv i vinterhalvåret og aktiv igen til sommerhalvåret etc.

Kontingentsatserne er pr. 1/1-2018:

Gebyr for ro-instruktionsforløb kr. 250,00 (engangsgebyr)
Aktive seniorroere kr. 2.100,00 pr. år
Aktive ungdomsroere (u18) kr. 840,00 pr. år
Romaskine/rospinning kr. 1.050,00 pr. år
Passive medlemmer kr. 250,00 pr. år
Mini-roere kr. 100,00 pr. år
Støtteforeningen G.A.S. kr. 100,00 pr. år