Støtteforeningen G.A.S.

Foreningen G.A.S. (“Gamle Afdankede SAS-roere”) er en støtteforening for roklubben, hvis formål er at danne bindeled mellem nuværende og tidlige medlemmer og at støtte roklubben økonomisk eller på anden måde.

Foreningen afholder som regel bl.a. en forårsudflugt i maj måned og en grill-fest (GAS-grill) med lotterier og konkurrencer i august måned.

Det årlige kontingent udgør p.t. 100,00 kr. pr. medlem.

Kontingent indbetales til Foreningen G.A.S.’ bankkonto: 1551 3185801705

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer:

Bent Beltoft, tlf. 29653003, e-mail: bbbeltoft @ webspeed.dk

Bestyrelse:

Formand: Inger-Lise Sidenius

Kasserer: Bent Beltoft

Bestyrelsesmedlem: Lene Corfitsen

Bestyrelsessuppleant: Claus Larsen

Revisor: Keld Mølgaard

Revisorsuppleant: Kristian Bøckhaus