Poul Jensen

Status på klubhus

Alle kan ved selvsyn konstatere, at der nu står et flot klubhus, som vi forhåbentlig snart kan tage i brug. Som ved alle byggerier er der lidt mangler, der skal udbedres, og det er i proces. Det er ikke det, der forhindrer os i at modtage huset. Det er derimod en ibrugtagningstilladelse fra kommunen, som […]

Covid 19 – Forberedelse af opstart

På baggrund af den seneste udmeldig fra DFfR om forsigtig opstart på roningen, har bestyrelsen i fredags afholdt møde for at drøfte dette. Vi har opstillet en række forholdsregler for en opstart, som meget snart vil blive meldt ud. Inden vi dog kan starte, venter vi på, at Københavns Kommune giver sin tilladelse til det. […]

COVID 19 – UPDATE

DFfR har nu udsendt retningslinjer for en begrænset opstart af roning. Det ser umiddelbart svært ud, og det bliver under ingen omstændigheder i første omgang, som vi kender det. Bestyrelsen holder møde om det på fredag og vil herefter melde ud, i hvilket omfang roning kan genoptages i klubben. Indtil da gælder det fortsat, at […]

COVID-19, seneste nyt

COVID-19, SENESTE NYT I en melding fra DFfR i går hedder det, at der fortsat arbejdes på en løsning, så vi kan komme på vandet på en sikker måde. Indtil det er sket, holder vi fortsat lukket for al aktivitet. MvhBestyrelsen

COVID 19 – meldinger fra DFfR

Vi tørster alle efter at komme på vandet. Derom kan der nok ikke herske nogen tvivl. Derfor var det en glædelig nyhed, der kom fra Dansk Forening for Rosport (DFfR) den 9. april om, at vi kunne komme på vandet efter påske. Ganske vist med visse restiktioner og forbehold, som bestyrelserne i roklubberne skulle udmønte […]

COVID-19 OPDATERING

Efter statsministerens udmelding i går (6. april) ligger det fast, at der ikke vil være aktivitet i roklubben før tidligst efter den 10. maj 2020. Vi håber, at I holder humøret oppe og måske udfører en alternativ træning derhjemme. Vi glæder os mindst lige så meget som jeg til at komme igang igen, men det […]

Byggeriet er igang – vis hensyn

Så har byggeriet – eller snarere nedrivningen af eksisterende bygninger – været igang i en uge. Det er spændende og går efter planen. Udefra ser det lige nu ikke ud som om, der er sket særlig meget. Men det er der! Bygningerne indeholder giftige stoffer som PCB, asbest og tungmetaller, og materialer, der indeholder dette, […]

Opdatering på corona-situationen

Vi har tidligere orienteret om corona-situationen og hvilke konsekvenser, den har for vores aktiviteter i roklubben. På baggrund af yderligere anbefalinger fra regeringen og DFfR er der derfor desværre yderligere aflysninger og udskydelser af de aktiviteter, som vi alle ellers havde set frem til. Det drejer sig om følgende: Ergometertræning og rospinning – aflyst for […]

Al træning aflyses

Kære alle. På baggrund af corona-situationen og regeringens opfordringer til at holde afstand, har bestyrelsen besluttet at aflyse al træning, foreløbig i de kommende to uger, altså til og med den 27. marts, men formentlig også resten af indendørssæsonen. Det vil der komme meddelelse ud om snarest.Det betyder samtidig, at klubmesterskabet i ergometerroning den 21. […]

Information om Coronavirus

Kære medlemmer Coronavirus spreder sig i store dele af verden, og lige om lidt kan vi have en pandemi. Problemets omfang skyldes, at virus er meget smitsom, og at der er tale om en ny virus, som ingen er immune overfor. I Danmark så vi det første tilfælde i forrige uge, og flere er kommet […]