Erik Nielsen

Bådklargøring

Vi må i gang med bådklargøringen, så vore både kan komme i fin stand inden sæsonstart den 2. april. Det lille rum i bådhallen benyttes til at slibe og lakere både i februar og marts. Der er lagt arbejdsdage i booking systemet onsdag, torsdag, søndag. Medlemmerne opfordres til at lægge en times arbejde ved at […]

Donationer til Bryggens Roklub

Via DFfR Gavegiro i 1. halvår 2021 har en giver doneret 5.000 kr. Tusind tak. Bryggens Roklub har søgt fonde til hjælp af både køb, og vi vil gerne takke for den store støtte fra: 50.000 kr fra DIF/DGI Genstartspulje 30.000 kr fra DIF/DGI Foreningspulje 50.000 kr fra Nordea Fonden 130.000 kr fra vores Støtteforening […]

Julestue lørdag den 18. dec kl 18,30

Den traditionelle julestue er på lørdag den 18. dec. Husk at tilmelde på roklubbens hjemmeside under “book en aktivitet” senest onsdag den 15. dec. Vi henstiller til deltagerne at have gyldig coronapas inden juelstuen. Julehilsner Karsten, Jan, Erik

BY-Orienteringsløb og fællesspisning

Så starter roklubbens BY-Orienteringsløb med efterfølgende spisning den første torsdag i vinter månederne. Det vil sige 4. november, 2. december, 6. januar, 3. februar, 3. marts, 7. april. Tilmelding på rokort. Fra 2. december på hjemmesiden “book en aktivitet”. Mødested er Bryggens Roklub kl 18. Deltagerne starter med enkeltstart efter indtegning af rute, som løbsudlæggeren […]

Amager Regatta festmiddag.

Dragør Roklub inviterer til Amager Regatta festmiddag lørdag den 28. august kl 18,30.Der serveres en buffet og dessert incl kaffe/the. Pris 250 kr.Der vil være salg af vin, øl og vand til rimelige priser. Tilmelding på rokort senest 14. august. Betaling til klubkoordinator på MP 963334.

Overbæring ved Slusen

Så har Bryggens Roklub prøvet den ny overbæring ved Slusen. Vi skal være opmærksom på strøm ved tillægning ved pontonen. Ved MEGET strøm skal vi IKKE benytte overbæringen. Pontonen er lidt høj, så årerne skal ud af svirvlen. Ellers er vejledningen således: Afgør strømstyrke – gør klar til tillægning ved at løsne havelåger i begge […]

Klubhuset kan tages i brug

Kære medlemmer Så er tiden inde til den gode nyhed, som vi har glædet os til allesammen: Klubhuset kan tages i brug! Klubhuset har som bekendt været færdigbygget i adskillige måneder, men der har været visse udeståender, som har gjort, at vi ikke har kunnet tage det i brug. Disse udeståender er nu løst, eller […]

Interaktivt søkort

Nu har vi fået udarbejdet et interaktivt søkort som et link i Rokort.dk, ligesom Roklubben Øresund. Klubbens lokalfarvand fra Kalvebodbroen i syd til Trekroner i nord er lagt ind med noter på steder, hvor der skal udvises særlig opmærksomhed. Noterne kan opdateres efter behov. Søkortet er værd at gennemgå af alle og kan specielt benyttes […]

Donationer til Roklubben SAS

Roklubben SAS har modtaget mange store gaver fra medlemmerne via DFfR Gavegiroordning. Specielt penge til egenfinansiering af det nye fælles klubhus med BKC er særdeles velkommen, da uforudsete udgifter stadig kan komme. Ikke færre end 9 medlemmer har doneret Roklubben SAS 81.300 kr. Tusind tak for gaverne til styrkelse af Roklubben SAS økonomi.